Intake

Als u voor de eerste keer de praktijk bezoekt, zal de tandarts een uitgebreide intake doen. Natuurlijk bekijkt zij de situatie van uw gebit en tandvlees op dat moment. Ook zal met u een medische vragenlijst worden doorgenomen en ingevuld. Indien nodig zal er een kaakoverzichtsfoto (OPG) worden gemaakt en met u besproken.

Periodieke controle

Tijdens de periodieke controle controleert de tandarts uw gebit. Zij bekijkt of er gaatjes zijn ontstaan, of oude vullingen nog goed zijn of vervangen moeten worden en of kronen, bruggen en prothese nog goed aansluiten. Tevens meet en bekijkt ze de conditie van het tandvlees. Als er een normale hoeveelheid tandsteen is en u hoeft geen andere afspraak te maken, zal zij de tandsteen direct verwijderen. Eens in de paar jaar worden röntgenfoto’s gemaakt om te bekijken of tussen tanden en kiezen en onder vullingen geen gaatjes zijn ontstaan.

Fluoride

Soms is het nodig om extra fluoride toe te dienen, naast het poetsen met fluoridetandpasta. Dit doet de tandarts als er snel en makkelijk gaatjes ontstaan, sommige mensen zijn helaas gevoeliger voor tandbederf, bijvoorbeeld door een verkeerde samenstelling en hoeveelheid speeksel. Wij brengen indien nodig na de controle een fluoridegel aan op de tanden en kiezen. Dit gebeurt niet meer met een fluoridelepel, maar met een kwastje waarmee de gel ruim wordt aangebracht op de tanden en kiezen. Over het algemeen wordt vaker bij kinderen dan bij volwassenen fluoride aangebracht. Het kindergebit is kwetsbaarder en het poetsen is vaak wat lastiger, waardoor een hoger risico op gaatjes aanwezig is.

Tandsteen verwijderen

Tandsteen is een kalkaanslag uit het speeksel dat neerslaat op en tussen de tanden en kiezen. De tandsteen kan zich zowel boven als onder het tandvlees vormen. Wanneer de tandsteen niet verwijderd wordt, kan dit veel problemen geven aan uw gebit. Er ontstaan sneller gaatjes en het tandvlees kan erg ontstoken raken, wat pijn en uiteindelijk tandverlies tot gevolg kan hebben. Als er sprake is van een chronische tandvleesontsteking die niet verdwijnt na het verwijderen van de tandsteen, kan de tandarts besluiten u te verwijzen naar de mondhygiënist of parodontoloog (een in tandvleesproblemen gespecialiseerde tandarts) voor een uitgebreidere tandvleesbehandeling om de mond weer gezond te krijgen.

Sealen

Als de eerste blijvende kiezen doorgebroken zijn, wordt op deze kiezen een sealant aangebracht door de tandarts of gespecialiseerde assistente. Voor het aanbrengen van de sealant worden de kiezen eerst met een borsteltje met een speciale pasta gereinigd. Daarna wordt een blauwe lijmlaag aangebracht, die na een aantal seconden wordt verwijderd met water. Daarna worden de kiezen goed droog geblazen en dan wordt de sealant aangebracht, een vloeibaar laagje vulling dat in de diepste groeven van de kiezen loopt en met een blauwe lamp wordt uitgehard. Een sealant beschermt de blijvende kiezen tegen gaatjes op het kauwvlak. De behandeling is volledig pijnloos.

Vullingen

Als er een gaatje is ontstaan, nieuw of onder een oude vulling of kroon, moet dit uiteraard hersteld worden. Allereerst verwijdert de tandarts met een boortje het aangetaste tandweefsel en eventueel (een deel van) de oude restauratie. Daarna wordt, indien nodig, een bandje aangebracht om de nieuwe vulling de goede vorm te geven. Tijdens de vulprocedure worden eerst twee onderlagen (plaklagen) aangebracht om de vulling goed te laten hechten aan het tandweefsel. De tweede laag wordt uitgehard met een blauwe lamp. Daarna wordt in laagjes de witte composietvulling aangebracht en uitgehard. Het is afhankelijk van de grootte van het gaatje in hoeveel laagjes de composiet wordt aangebracht. Als het gaatje gevuld is wordt het bandje verwijderd en daarna werkt de tandarts met fijne afwerkboortjes de nieuwe vulling glad af. De hoeveelheid pijn die iemand ervaart is voor iedereen verschillend. U kunt voor of tijdens de behandeling altijd een verdoving krijgen.

Wortelkanaalbehandeling

Door tandbederf, een diepe restauratie of trauma (bijv. een harde klap) kan de zenuw in een tand of kies ontstoken raken. Dit gaat vaak gepaard met hevige pijn, met name bij tikken tegen het aangedane element of bij het drinken van warme of koude dranken. Overigens kan het ook voorkomen dat er geen pijnklachten zijn, maar dat de tandarts op een röntgenfoto een ontsteking ziet of er in de mond een fistel (ontstekingsuitgang) aanwezig is. De tandarts zal in geval van een ontstoken zenuw een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Over het algemeen wordt deze in twee zittingen uitgevoerd. Tijdens de eerste afspraak boort de tandarts een gaatje vanaf het kauwvlak naar de zenuwholte. De zenuwholte wordt schoongemaakt en daarna verwijdert de tandarts het ontstoken zenuwweefsel uit de wortelkanalen die door de tandwortels lopen. Dit doet zij met kleine vijltjes. Daarna worden de wortelkanalen gespoeld met een desinfecterende vloeistof. Hierna wordt een tijdelijke vulling aangebracht. Tijdens de tweede zitting wordt de noodvulling verwijderd en worden de wortelkanalen nog wat wijder gemaakt met iets dikkere vijltjes. Daarna worden de kanalen nogmaals gespoeld met desinfecterende vloeistof en dan worden de wortelkanalen geheel afgesloten met vulmateriaal. Tenslotte komt er een witte vulling in de tand of kies. Er worden gedurende de behandeling meerdere röntgenfoto’s gemaakt om het verloop van de behandeling te controleren. De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving, hierdoor is deze in de meeste gevallen pijnloos uit te voeren.

Kronen

Een kroon wordt vervaardigd als een tand of kies uitgebreid gerestaureerd is met een grote vulling. Een kroon is een porseleinen kap, die over de aangedane tand of kies wordt geplaatst. Om ruimte te maken voor de kroon, wordt de tand of kies eerst beslepen, tot er een stomp overblijft. Van deze stomp wordt een afdruk gemaakt, die naar de tandtechnieker wordt gestuurd. De tandtechnieker maakt de kroon. Als de kroon klaar is, wordt deze gepast in de mond. Als de pasvorm en de kleur helemaal goed zijn, wordt de kroon vastgezet. Een kroon heeft de vorm en kleur van de overige tanden en kiezen in de mond, je kunt naderhand dan ook niet zien waar een kroon is geplaatst.

Extractie

Een extractie is een mooi woord voor het trekken van een tand of kies. Soms is een tand of kies dusdanig aangedaan dat er geen andere mogelijkheid is dan het element te verwijderen. Dit kan gebeuren als er een grote ontsteking is aan de wortelpunt, als het element door tandvleesproblemen is aangetast en mobiel is of als er in de mond geen ruimte genoeg is, bijvoorbeeld voor de verstandskiezen. Als de tandarts het nodig acht, wordt de wond na het verwijderen van het element gehecht.

Kunstgebit

Een kunstgebit is een uitneembare voorziening, die dient ter vervanging van het eigen gebit. Het is er in diverse soorten en maten. Als er helemaal geen tanden meer aanwezig zijn in de mond spreken we van een volledige prothese. Tegenwoordig wordt dan steeds vaker een implantaatgedragen prothese, een klikgebit, gemaakt. Hierbij worden eerst twee implantaten geplaatst in de onderkaak, door een gespecialiseerde tandarts. Na 8 weken kan het klikgebit worden gemaakt. Of u voor een implantaatgedragen prothese in aanmerking komt, wordt beoordeeld door uw zorgverzekeraar. Soms moeten een of meer tanden worden verwijderd, maar zijn er nog wel een aantal tanden aanwezig in de mond. Dan kan er een partiële prothese, ook wel plaatje genoemd, worden vervaardigd. Ook dit is een uitneembare voorziening.