Klachten

Zeg het ons!!

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist hebben geïnformeerd of behandeld? Vraag dan om een verhelderend gesprek. De tandarts kan u dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing.

Komt u er samen met de tandarts niet uit, dan kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig InformatiePunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT. Het telefoonnummer van het Tandheelkundig InformatiePunt is 0900-2025012. Als dit geen oplossing oplevert, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Zij zullen proberen middels bemiddeling een oplossing te zoeken of een formele klachtbehandeling uitvoeren.