Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. Deze tandartstarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) Wij hebben het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking hiervan uitbesteed aan UwNota.

U kunt zelf uw rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Uiteraard kunt altijd met ons contact opnemen als u een vraag heeft over uw rekening.
Afwijking van deze tarieven is mogelijk om de volgende redenen:
Z: Zorgzwaarte
A: Overige afwijking van uw behandeling ten opzichte van de behandeling waar deze prijzen op zijn gebaseerd.
Overzicht tariefgroepen
Verdoving (A-codes)
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
Implantaten (J-codes)
Preventieve mondzorg (M-codes)
Kunstgebitten (P-codes)
Kronen en bruggen (R-codes)
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
Uurtarieven (U-codes)
Vullingen (V-codes)
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)

Verdoving (A-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 13,21
Oppervlakte verdoving 6,87
Consultatie en diagnostiek (C-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Periodieke controle 20,08
Probleemgericht consult 20,08
Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 20,08
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 95,13
Studiemodellen t.b.v. behandelplan 26,42
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak 52,85
Mondzorg aan huis 15,85
Weekendbehandeling 20,08
Avondbehandeling 20,08
Nachtbehandeling 20,08
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Wortelkanaalbehandeling consult 20,08
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 36,99
Consult na tandheelkundig ongeval 29,07
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 45,01
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 95,13
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 137,41
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 179,69
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 221,97
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting 15,85
Snij-/ hoektand 105,7
Premolaar 147,98
Molaar 190,26
Aanbrengen retrograde vulling 21,14
Het trekken van een element met re-implantatie 73,99
Kijkoperatie 63,42
Directe pulpa-overkapping 26,42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,57
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,14
Verwijderen spalk 5,28
Aanbrengen rubberdam 10,57
Verwijderen van kroon of brug 31,71
Moeilijke wortelkanaalopening 26,42
Verwijderen van wortelstift 36,99
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,42
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,42
Voortgezette behandeling met iatrogene schade 36,99
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,42
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 42,28
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 73,99
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 47,56
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal 39,64
Afsluiting van open wortelpunt 42,28
Wortelkanaalbehandeling van melkelement 42,28
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 52,85
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,42
Elektronische lengtebepaling 13,21
Gebruik operatiemicroscoop 71,35
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 52,85
Inwendig bleken, eerste zitting 42,28
Inwendig bleken, elke volgende zitting 15,85
Uitwendig bleken per kaak 66,06
Materiaal uitwendig bleken € Kostpijs
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 132,12
Spieractiviteitsmeting en registratie 84,56
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 58,13
Niet standaard beetregistratie 79,27
Scharnierasbepaling 79,27
Centrale relatiebepaling 73,99
Protrale/laterale bepalingen 52,85
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie 475,64
Voor het behouden van beethoogte 26,42
Therapeutische positiebepaling 26,42
Beetregistratie intra-oraal 52,85
Aanbrengen front/hoektandgeleiding 52,85
Instructie spieroefeningen 52,85
Occlusale spalk 142,69
Repositiespalk 211,4
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,42
Indirect planmatig inslijpen 290,67
Biofeedbacktherapie 47,56
Behandeling triggerpoint 58,13
Opbeetplaat 58,13
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 264,25
Controlebezoek MRA 26,42
Reparatie MRA met afdruk 42,28
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Trekken tand of kies 39,64
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 29,6
Kosten hechtmateriaal 5,7
Hechten weke delen 58,13
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 63,42
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 47,56
Primaire antrumsluiting 58,13
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 52,85
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 15,85
Marsupialisatie 73,99
Primaire sluiting 142,69
Implantaten (J-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Initieel onderzoek implantologie 58,46
Verlengd onderzoek implantologie 89,95
Kosten implantaat (techniek) 284,55
Twee magneten/drukknoppen 139,42
Elke volgende magneet, drukknop 31,48
Staaf tussen twee implantaten 184,39
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 58,46
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 22,49
Boven- en onder klikgebit 463,22
Onder-klikgebit 301,32
Boven-klikgebit 301,32
Omvorming klikgebit 89,95
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 116,93
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 134,92
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 157,4
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 76,45
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 98,94
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 121,43
Specifiek consult nazorg implantologie 49,47
Uitgebreid consult nazorg implantologie 80,95
Opvullen zonder staafdemontage 125,92
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 157,4
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 179,89
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 202,38
Reparatie zonder staafdemontage 49,47
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 94,44
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 116,93
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 139,42
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 457,82
Overheadkosten implantaten 165,49
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 93,66
Preventieve mondzorg (M-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min 11,85
Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min 11,85
Gebitsreiniging, tarief is per 5 min 11,85
Beslijpen en/of fluorideren melkelement 23,78
Fluoridebehandeling, methode I 26,42
Fluoridebehandeling, methode II 21,14
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 15,85
Mondbeschermer 23,78
Kunstgebitten (P-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,99
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 79,27
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 52,85
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 79,27
Tissue conditioning volledig kunstgebit 36,99
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 15,85
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 42,28
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 79,27
Individuele afdruk met randopbouw 58,13
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 158,55
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 58,13
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 52,85
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 15,85
Volledig kunstgebit bovenkaak 158,55
Volledig kunstgebit onderkaak 211,4
Reoccluderen 52,85
Naregistratie en remounten 52,85
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 42,28
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 343,52
Wortelkap met stift 132,12
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 79,27
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 52,85
Frame kunstgebit, 1-4 elementen 216,68
Frame kunstgebit, 5-13 elementen 295,96
Individuele afdruk zonder randopbouw 26,42
Frontopstelling in aparte zitting 31,71
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 58,13
Toeslag voor bepaling neutrale zone 79,27
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,21
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,42
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling 26,42
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 31,71
Noodkunstgebit 105,7
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,99
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw 79,27
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 52,85
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 79,27
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 36,99
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk 15,85
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk 42,28
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 31,71
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,42
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 147,98
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 42,28
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 42,28
Kronen en bruggen (R-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Eenvlaks composiet inlay 63,42
Tweevlaks composiet inlay 121,15
Drievlaks composiet inlay 158,55
Eenvlaksinlay 95,13
Tweevlaksinlay 147,98
Drievlaksinlay 211,4
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 26,42
Kroon 232,54
Endokroon, indirect vervaardigd 63,42
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 52,85
Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal 52,85
Gegoten opbouw, indirecte methode 52,85
Gegoten opbouw, directe methode 105,7
Eerste brugtussendeel 158,55
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 79,27
Brugverankering, per anker 52,85
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 132,12
Metalen fixatiekap met afdruk 26,42
Gipsslot met extra afdruk 26,42
Plakbrug zonder preparatie 105,7
Plakbrug met preparatie 158,55
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 36,99
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee 21,14
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 58,13
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond 58,13
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 31,71
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,14
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,14
Opnieuw vastzetten plakbrug 52,85
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,42
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,42
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 63,42
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 105,7
Temporaire, eerste voorziening 26,42
Temporaire, volgende voorziening 10,57
Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. € Kostpijs
Tandvleesbehandelingen (T-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 140,05
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 153,26
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 28,54
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 21,14
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 81,92
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 95,13
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 42,28
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 73,99
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 55,49
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 106,76
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 80,33
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 142,16
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist 106,76
Toepassing lokaal medicament 57,08
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 140,05
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 153,26
Flapoperatie tussen 2 elementen 171,76
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) 264,25
Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) 317,1
Directe post-operatieve zorg, kort 52,85
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 142,16
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 137,41
Tuber- of retromolaarplastiek 66,06
Tandvleestransplantaat 113,63
Tuber- of retromolaarplastiek 92,49
Tandvleescorrectie, per element 50,21
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) 132,12
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) 317,1
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element 105,7
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 171,76
Kroonverlenging per element 171,76
Kroonverlenging per sextant 317,1
Directe post-operatieve zorg, kort 52,85
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 142,16
Pocketregistratie 31,71
Parodontiumregistratie 63,42
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 36,99
Behandeling tandvleesabces 71,35
(Draad)Spalk 21,14
Uitgebreide Voedingsanalyse 52,85
Uurtarieven (U-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in een AWBZ-instelling 144,84
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder 166,1
Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 13,84
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten 166,1
Second opinion verricht door de Stichting TIP 173,13
Eénvlaksvulling
Tweevlaksvulling
Drievlaksvulling
Kroon van plastisch materiaal
Vullingen (V-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 63,42
Etsen ten behoeve van composietvulling
Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
Sealen eerste element 23,78
Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting 13,21
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5,28
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,57
Indirecte pulpa-overkapping
Parapulpaire stift 10,57
Eénvlaksvulling amalgaam 22,2
Tweevlaksvulling amalgaam 35,41
Drievlaksvulling amalgaam 45,98
Meervlaksvulling amalgaam 64,58
Wortelkanaalstift 18,5
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 32,77
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 45,98
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 56,55
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 75,05
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 7,93
Eénvlaksvulling composiet 42,28
Tweevlaksvulling composiet 55,49
Drievlaksvulling composiet 66,06
Meervlaksvulling composiet 84,56
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)(terug naar overzicht)TariefToelichting
Kleine rontgenfoto 14,8
Kaakoverzichtsfoto 63,42
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 63,42
Schedelfoto 28,54
Maken meerdimensionale kaakfoto 126,84
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 52,85